Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści:

– część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

Wyłączenia:

– część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Nie wszystkie dokumenty archiwalne opublikowane na stronie są dostępne. Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów. Jeżeli potrzebujesz dostępu do nich skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, o które z nich Ci chodzi i jak powinniśmy je dostosować.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2020.03.30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2022.03.31

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Potrzebujesz informacji w innej formie niż prezentowana na stronie internetowej?

Skontaktuj się z nami!

W zgłoszeniu podaj:

adres internetowych strony, na której jest niedostępna dla Ciebie treść, swoje imię i nazwisko, swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail oraz informacje, jaki sposób przekazania informacji jest dla Ciebie najwygodniejszy (np. druk powiększony, alfabet Braille’a, informacja dźwiękowa),

Na tej stronie internetowej są problemy, które według Ciebie, wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Zgłoś to do nas.

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę związaną z dostępnością cyfrową do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Muzeum Historii i Militariów

oddział Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze,

ul. Sudecka 81, 58-500 Jelenia Góra

            Muzeum składa się z budynku, w którym mieści się kasa biletowa, sklepik oraz zaplecze sanitarne i biurowe, a także z części plenerowej o powierzchni 70 arów, pokrytej nawierzchnią trawiastą i szutrową. W części plenerowej znajdują się dwie ekspozycje: sprzętu radiolokacyjnego i broni ciężkiej. Ekspozycja sprzętu radiolokacyjnego w całości mieści się na płaskim terenie, natomiast wystawa broni ciężkiej rozmieszczona jest na trzech poziomych tarasach, oddzielonych skarpami. Pomiędzy poziomami znajdują się łagodne podejścia, umożliwiające dostęp dla osób niepełnosprawnych i poruszających się na wózkach inwalidzkich. Dostęp do wnętrza budynku jest utrudniony ze względu na obecność schodów z pięcioma stopniami i brak rampy dla osób niepełnosprawnych. Pomieszczenia wewnętrzne znajdują się na jednym poziomie. Toalety nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. W przypadku osób mających trudności z poruszaniem oraz poruszających się na wózkach istnieje możliwość dostania się na teren wystaw plenerowych bezpośrednio z poziomu parkingu, bez konieczności przechodzenia przez budynek. Osoby niepełnosprawne, które poruszają się z psem asystującym mogą wejść na teren wystaw plenerowych.